>
Fa   |   Ar   |   En
   پرسه‌زنی زنانه و گذار از ابژۀ بت‌واره به سوژۀ ناظر: مطالعۀ موردی فیلم کلئو از 5 تا 7  
   
نویسنده صیاد علیرضا ,ستوده سجاد ,ستوده میلاد
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1398 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:1 -23
چکیده    در نظریه فیلم سال‏های اخیر، سینما در غالب موارد به‌مثابه تکنولوژی برآمده از ظهور کلانشهر مدرن و مدرنیته شهری در نظر گرفته می‏شود. تجربه ادراکی پرسه‏زن مرد (فلانور)، به‌منزله سرنمون تجربه ادراکی مدرنیته، اغلب به‌مثابه الگویی برای تحلیل تجربه ادراکی تماشاگر فیلم مورد مطالعه قرار می‏گیرد. بااین‌حال، به‌رغم آنکه پرسه‏زنی تا سال‏ها عملی ذاتاً مردانه محسوب می‏شد، زنان در سال‏های انتهایی سده نوزدهم کوشیدند جایگاه خود را به‌عنوان ناظر متحرک در میان فضاهای شهری به‌دست آورند. این مقاله تلاش دارد با تمرکز بر چگونگی ظهور زنان در شهر و فرایند پرسه‏زنی، ویژگی‏های پرسه‏زن مونث (فلانوس) را مشخص کند و تمایزهای آن را با پرسه‏زن مذکر آشکار کند. این پژوهش نشان می‏دهد تمرکز بر ویژگی‏های ادراکی پرسه‏زن مونث می‏تواند در به چالش کشیدن نگره‏های مسلط، که ادراک و نگاه سینمایی را ذاتاً ادراک و نگاهی مردانه در نظر می‏گیرند، یاری‏رسان باشد. مقاله حاضر با بررسی فیلم کلئو از 5 تا 7، ساخته آینس واردا، مشخصه‏های منحصربه‏فرد پرسه‏زنی زنانه را بازشناسی می‏کند و نحوه بازنمایی تعامل سوبژکتیو زنانه با شهر به هنگام عمل پرسه‏زنی را بررسی می‌کند.
کلیدواژه ابژه بت‏واره، پرسه‏زن مونث، سوژه ناظر، کلئو از 5 تا 7، مدرنیته شهری
آدرس دانشگاه هنر, دانشکده سینما تئاتر, گروه آموزشی سینما, ایران, دانشگاه هنر, دانشکده سینما تئاتر, گروه آموزشی سینما, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده هنر, ایران
پست الکترونیکی miladsotoudeh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved