>
Fa   |   Ar   |   En
   تصویرشناسی زنان در سفرنامه ابن‌بطوطه  
   
نویسنده قبول احسان ,رادمرد عبدالله ,شریعت پناه زهرا
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:595 -612
چکیده    متون ادبی و تاریخی را می‏توان مهم‏ترین ابزار شناخت سیمای زنان اقوام مختلف در ادوار گذشته دانست و یکی از کارکردهای دانش تصویرشناسی این است که می‏تواند تصاویر زنان را در این متون به صورت منظم و علمی طبقه‏بندی و تحلیل کند. از جمله متون ادبی که سیمای نسبتاً واقعی از زنان ارائه می‏کند سفرنامه‏هاست و یکی از جامع‏ترین این نوع ادبی در قرن هشتم سفرنامه ابن‌بطوطه است. در این مقاله، برآنیم که انواع تصاویر زنان را در این سفرنامه شناسایی و طبقه‏بندی کنیم. بر این اساس، نخست تصویر زنان پنج قوم ترک، مغول، ایران، چین و هند از سه منظر اوصاف ظاهری و آداب پوشش، ازدواج و حضور در فعالیت‏های اجتماعی دسته‏بندی و تحلیل شده‏اند و پس از آن نگرش ارزش‏گذارانه ابن‌بطوطه به هر تصویر بررسی شده است. نتیجه این پژوهش ضمن معرفی تصاویری جدید از زنان اقوام مذکور در سفرنامه ابن‌بطوطه تایید این فرضیه است که پیش‏فرض‏های مذهبی ابن‏بطوطه در نگرش ارزشی وی نسبت به زنان اقوام مختلف تاثیرگذار بوده است که به ترتیب در اقوام ترک و مغول، ایران و هند و چین خود را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ازدواج، تصویرشناسی، زنان، سفرنامه ابن‌بطوطه، فعالیت‌های اجتماعی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی, ایران
پست الکترونیکی zaharazahra.shariat20@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved