>
Fa   |   Ar   |   En
   شمایل‌شناسی تصویر زن در دوره قاجار با تاکید بر سفرنامه‌ها، نگارگری‌ها و عکس‌های برجای‌مانده از این دوره  
   
نویسنده طهماسبی زاده ساره ,زارعی محمدابراهیم
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:577 -594
چکیده    از اوایل دوره قاجار، سیاحان بسیاری توانستند اطلاعات کم‏نظیری درباره زنان ارائه دهند. زیبایی زنان ایرانی از نکاتی است که نظر سیاحان اروپایی را به خود جلب کرده است. بازتاب این زیبایی را در نقاشی‏های این دوره به‌وفور می‏بینیم. اما نکته‏ای که جلب توجه می‏کند تفاوت فاحش عکس‏های بازمانده زنان دوره قاجار با سفرنامه‏ها و نقاشی‏های این دوره است. آنچه در این پژوهش مطالعه شده، بررسی صحت سیمای زنان دوره قاجار بر‌اساس مدارک تصویری زنان در نگارگری و عکاسی و تطبیق آن‏ها با نگاشته‏های سفرنامه‏هاست. گردآوری مطالب در این پژوهش کتابخانه‏ای است و به طریقه تاریخی‌ تحلیلی نگاشته شده است. بر این اساس، پرسش‏های این مقاله بدین ترتیب است: سیمای ظاهری زنان در نقاشی‏های دوره قاجاریه تا چه میزان با سایر مدارک تصویرنگاری از قبیل عکاسی و نوشته‏های سیاحان همخوانی دارد؟ و در صورت تفاوت در سیمای ظاهری زنانی که در مدارک یاد شده، چه عامل یا عواملی سبب این موضوع شده است؟ نتیجه بررسی‏ها نشان می‏دهد که ما شاهد نوعی تفاوت در میان عکس‏های برجای‌مانده با نقاشی‏های این دوره هستیم. در دوره قاجار، هنرمند نقاش در ترسیم چهره زن به آرمان‌گرایی و عدم شبیه‌سازی گرایش داشت. می‏توان گفت زن در تصویرنگاری‏های این دوره، اعم از عکس یا نقاشی، ابزاری در جهت بیان شکوه قدرت و سلطنت است.
کلیدواژه زنان، سفرنامه، عکاسی، قاجار، نگارگری
آدرس دانشگاه بوعلی‌سینا همدان, ایران, دانشگاه بوعلی‌سینا همدان, ایران
پست الکترونیکی sahartahmasbizade@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved