>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه الهۀ مادر در فرهنگ مردم کردستان  
   
نویسنده رستمی نژادان دیانا ,منصوری مقدم منصور
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:549 -575
چکیده    حوزۀ فرهنگی کردستان سرزمین نخستین آیین‏ها و نظام‏های انتزاعی است که در نخستین طلیعه‏های خود با ویژگی زنانه و ارج مقام الهۀ مادر پیوند خورده است. جایگاه زن در کردستان دو وجه متناقض دارد؛ در ادبیات و نظام اجتماعی کنونی تا حدی شاهد نظام و ایدئولوژی مردسالار هستیم، اما زمانی که ریشه‏های آیینی و مذهبی فرهنگ کُرد را مطالعه می‌کنیم، با شواهد مربوط به نظام مادرسالاری و تقدس الهگان و به‌تبع آن جایگاه معنوی و مقتدر زن مواجه می‌شویم. از ویژگی‌های انواع آثار مادی و غیرمادی الهۀ مادر آن است که به‌شدت وجه نمادین و انتزاعی دارد. این نمادها وجه ترکیبی دارند و در طول اعصار متحول شده‏اند و امروز نیز بن‏مایه‏های اصلی ادبیات غنی و هنرهای سنتی کُردها را به خود اختصاص داده‏اند.
کلیدواژه آناهیتا، آیین‏ها، الهۀ مادر، ایشتار، خانواده، کشاورزی، مار، هنر
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی m.moughadam@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved