>
Fa   |   Ar   |   En
   تبارشناسی بانوی نشسته بر کشتی نوح(ع) در نگاره‌های اسلامی  
   
نویسنده حمیدی‌منش تقی ,جعفری دهکردی ناهید
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:473 -496
چکیده    یکی از اساطیر قدیمی بشری داستان توفان است. این اسطوره از سرآغاز پیدایش خود تاکنون توجه هنرمندان را در فرهنگ‌های مختلف به خود جلب کرده است. در اکثر قریب به اتفاق تصاویر مرتبط با توفان، بانویی در میان سرنشینان کشتی به چشم می‌خورد که شخصیت و حضور او در هاله‌ای از ابهام است. این پرسش که هویت بانوی نشسته بر کشتی نوح(ع) چیست مسئله‌ای است که نگارندگان تلاش دارند با مطالعات اسنادی و تطبیق 29 تصویر از فرهنگ‌های مختلف در این زمینه بدان پاسخ گویند. یافته‌ها با هدف شناخت تبار کهن‌الگوی «بانوی نشسته بر کشتی نوح»، در نگاره‌های اسلامی، مسیحی و ماقبل آن نشان می‌دهد که تصویر بانوی نشسته بر کشتی نوح، که در متون اسلامی با نام «والهه» شناخته می‌شود، از تمدن میان‌رودان تا هنر مذهبی و حتی غیر‌مذهبی معاصر، یکی از کهن‌الگوهای قدیمی بشری محسوب می‌شود و به‌رغم شخصیت غیرمذهبی این بانو در جهان اسلام، وارد هنر اسلامی نیز شده ‌است. اثرگذاری و اهمیت این کهن‌الگو تا بدان حد بوده که وارد جهان تشیع نیز شده و با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، شخصیت ممتاز و الهی حضرت فاطمه(س) در قالب این الگو نشان داده شده ‌است.
کلیدواژه اسطوره توفان، هنر شیعی، شمایل‌نگاری، نوح(ع)، زن حضرت نوح
آدرس دانشگاه بوعلی سینا همدان, گروه ارتباط تصویری, ایران, دانشگاه هنر اصفهان, دانشکده پژوهش های عالی و کارآفرینی, ایران
پست الکترونیکی jafari.nahid20@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved