>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد نابرابری‌های جنسیتی در اشعار زن‌نگار مندرج در روزنامۀ نامۀبانوان(13001299)  
   
نویسنده باغدار دلگشا علی ,زنجانی‌زاده هما
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:415 -434
چکیده    توجه به مقولۀ نابرابری‏های اجتماعی یکی از موضوعات مهمی است که زنان شاعر در ایران به آن توجهی خاص داشته‏اند؛ امری که نخستین نمونه‏های آن را در اشعار منتشرشده در جراید زن‏نگار اواخر دورۀ قاجار می‏توان مشاهده کرد. این پژوهش، که به روش توصیفی‌ تحلیلی و با تاکید بر همه شمارگان باقی‏مانده از روزنامۀ نامۀ بانوان، به‌عنوان اولین روزنامۀ حاوی اشعار متعدد از زنان، گردآوری شده، در تلاش است با نگاهی جامعه‏شناختی مسئلۀ اصلی در افکار و اشعار آن شاعران زن را تحلیل و بررسی کند. بررسی‏های انجام‏شده نشان می‏دهد که موضوع اصلی در شعر این زنان نقد نابرابری‏های جنسیتی در جامعۀ مردمَدار ایران است. مخاطب اصلی این اشعار بیشتر زنان ایرانی‏اند. بر الگوی فردیت زنانه‌ «جنس زن»‌ تاکیدی خاص شده است. الگوی مقایسه‌شده به دلیل توجه به موضوع برابری اجتماعی، جایگاه و حقوق اجتماعی مردان است و اصلی‏ترین راه‏حلِ رفع نابرابری‏های جنسیتی، تغییر نوع نگاه جامعه به زنان و همچنین علم‏آموزی آن‏ها معرفی شده است.
کلیدواژه دورۀ قاجار، روزنامۀ نامۀ بانوان، زنان شاعر، نابرابری اجتماعی، نابرابری جنسیتی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه علوم اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی homa009@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved