>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی احساس امنیت بانوان در پارک بانوان شهر سهند تبریز با تاکید بر ارزش‌های فرهنگ اسلامی  
   
نویسنده حامی احمد ,فهام الهام ,مهدوی محمد
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:399 -413
چکیده    امنیت یکی از مولفه‏های اساسی رفاه اجتماعی است و زنان به‌عنوان سرمایه‏های انسانی هر جامعه نقش موثری در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند. افزایش امنیت محیطی در جهت بهبود پارک‏های بانوان از رویکردهای مهمی است که جوامع پیشرفته به آن توجه دارند. این تحقیق به منظور شناسایی میزان امنیت ادراک‌شده بانوان و موانع و راهکارهای پیشنهادی آنان برای کاهش احساس ناامنی در پارک بانوان شهر جدید سهند انجام شده است. در اﯾﻦ باره، از 125 ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎرک بانوان شهر جدید سهند مصاحبه حضوری به عمل آمد و سوالاتی درباره فعالیت‏های افراد در پارک بانوان، زمان سپری‌شده برای رسیدن به پارک و زمان مراجعه، میزان امنیت، موانع امنیت پیشنهاد زنان برای افزایش امنیت در این پارک‏ها پرسیده شد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﺍﺻﻠﻲ‌ترین موانع امنیت در پارک بانوان دیده‌شدن از ساختمان‏های بلند و بایر بودن زمین‏های اطراف است. تاریکی و مراجعه مردان برای امور باغبانی و فنی و نگرانی از کودک نیز در درجه‏های بعدی اهمیت بوده است. توسعه کالبدی فضاهای اجتماعی و همچنین امکانات ورزشی می‏تواند در موفقیت پارک‏های بانوان نقش موثری ایفا کند.
کلیدواژه احساس امنیت زنان، باورهای فرهنگی، پارک‏های بانوان، شهر جدید سهند
آدرس دانشگاه تبریز, گروه مهندسی فضای سبز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, گروه معارف, ایران
پست الکترونیکی mahdavi319@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved