>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تطبیقی سیمای زن در داستان های هزارویک شب و نگاره های صنیع الملک نقاش  
   
نویسنده حسینی مریم ,زارع زاده فهیمه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1388 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:7 -32
  
کلیدواژه هزارویک شب ,داستان ,صنیع الملک ,زنان ,تصویر ,شهرزاد
آدرس دانشگاه الزهرا (س), گروه ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی fahimzarezadeh@ymail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved