>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد روان‌شناختی فیلم دعوت (1387) از دیدگاه نظریۀ جین شینودا بولن  
   
نویسنده شاهرودی فاطمه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:177 -196
چکیده    پژوهش حاضر به تحلیل شخصیت‌های زن فیلم دعوت (1387) به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا از دیدگاه جین شینودا بولن و نظریه کهن‌الگو‌های زنانه او پرداخته است. فیلم دعوت از پنج اپیزود تشکیل شده؛ اما وجه مشترک همه آن‌ها وجود زنی است که با مسئله بارداری و کشمکش بر سر سقط آن مواجه می‌شود. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌ تحلیلی است و اطلاعات آن بر‌اساس روش کتابخانه‌ای و روش میدانی مبتنی بر مشاهده فیلم و بررسی گفتار و کنش شخصیت‌های آن است. بولن در رویکرد خود با الهام از اساطیر یونان به هفت کهن‌الگو به نام‌های هرا، دیمیتر، پرسفون، آتنا، آرتیمیس، هستیا و آفرودیت اشاره کرده که بر شماری از ویژگی‌های زنان امروزی همچون تمایل به زناشویی، حس مادری، میل به معصومیت و مطیع‌بودن دخترانه یا تمایل به پیشرفت تاکید دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در پنج اپیزود فیلم به ترتیب کهن‌الگو‌های آتنا، پرسفون، دیمیتر، هرا و آتنا در شخصیت اصلی زن فیلم قابل تشخیص و تفسیر است. اما در انتهای هر داستان با غلبه کهن‌الگوی دیمیتر، زنان از سقط فرزند خود منصرف شده‌اند که این امر در اپیزود آخر نمود بارزتری دارد.
کلیدواژه جین شینودا بولن، ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلم دعوت، کهن‌الگوهای زنان، نقد روان‌شناختی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده هنر, ایران
پست الکترونیکی pajooheshhonar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved