>
Fa   |   Ar   |   En
   بازنمایی روابط درونی خانواده درپنج فیلم سینمای دهۀ 1380 ایران  
   
نویسنده آقابابایی احسان ,خادم الفقرایی مهوش
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1395 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:171 -192
چکیده    روابط اعضای خانواده ایرانی، متناسب با شرایط جدید، در سال‌های کنونی تغییر کرده و در حال شکل‌پذیری به گونه‌ای جدید است. سینمای ایران با خلق کلیشه‌هایی از روابط، شخصیت‌ها و موقعیت‌ها، نقش مهمی در برساخت ذهنی انسان ایرانی به روابط خانوادگی دارد. در همین زمینه، این مقاله به دنبال توصیف بازنمایی روابط عمودی و افقی اعضای خانواده در فیلم‌ها، تفسیر کنش‌های اعضای خانواده در موقعیت‌های بحران و حل مسئله و تفسیر پیوند وضعیت خانواده در فیلم‌ها با شرایط اجتماعی و سیاسی دهه هشتاد است. روش استفاده‌شده، تحلیل روایت است که با کمک نظریه چتمن سامان یافته و حجم نمونه متشکل از پنج فیلم شام آخر (1380)، تب (1382)، رویای خیس (1384)، کنعان (1386) و هفت دقیقه تا پاییز (1388) از دهه هشتاد است. نتایج حاکی از آن است که خانوادۀ بازنمایی‌شده، خانواده‌ای بحران‌زده است. کنش‏های خشونت‌آمیز و رخداد طلاق، این بحران را نمایندگی می‏کنند و فاصله‌گیری از نقش‏های سنتی و فردگرایی دلایل این بحران‌اند. در این بین، سینمای ایران در موقعیت‌های بحران به جای حل مسئلۀ مورد نظر، یا با بازگشت به سنت‌ها به شکل موقت، آن را به تاخیر می‌اندازند یا با ایجاد ابهام در روابط و نقش‌ها به تشدید بحران منجر می‌شود.
کلیدواژه بازنمایی، تحلیل روایت، خانواده، دهۀ 1380، سینمای ایران
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی mahvash_khadem@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved