>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل گفتمان سریال پایتخت 4؛ بازنمایی تعارض نقش سنتی با نقش اجتماعی زن ایرانی  
   
نویسنده بشیر حسن ,مسعودی حسن ,پروانه صفیه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:75 -95
چکیده    حوزه تحلیل ‏گفتمان ظرفیت بالایی در جهت تحلیل مسائل فرهنگی و رسانه‏ای دارد که در تحلیل بازنمایی زن و تحلیل باورها، نگرش‏ها و ارزش‏های جنسیتی در فرهنگ رسانه‏ها خود را نشان می‏دهد. این باورها و نگرش‏ها در بازنمایی «زن موفق» در جامعه ایران از یک‌سو به باورهای سنتی خود دلبسته است و از سوی دیگر نمی‏تواند حضور اجتماعی زنان را که حاصل باورهای جدید است انکار کند. بازنمایی این تعارض‌ها و یافتن راه حلی برای آن در تولیدات رسانه‏ای، به‌خصوص رسانه ملی، ظهور ویژه داشته است. نوشتار حاضر بر آن است تا گفتمان حاکم بر سریال پربیننده پایتخت 4 را، که به صورت مستقیم به این موضوع می‏پردازد، استخراج کند. نتایج این تحلیل نشان می‏دهد که اگرچه سریال سعی دارد رویکردی مثبت به حضور اجتماعی زنان بازنمایی کند، آن را فقط با پذیرش گفتمان مردسالارانه و نقش سنتی زن در خانواده و همچنین تحمل فشار نقش و فداکاری بیشتر زن عملی می‏داند.
کلیدواژه بازنمایی زن، تحلیل‏گفتمان، تعارض نقش، سریال پایتخت 4
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), ایران, دانشگاه آزاد تهران, ایران, دانشگاه پیام نور مشهد, ایران
پست الکترونیکی parvane.safa@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved