>
Fa   |   Ar   |   En
   فضای مجازی و بازتعریف نقش‌های جنسیتی؛ برساخت تعارض های زنانگی در فیس‌بوک کردی  
   
نویسنده محمدی نریمان ,کیانپور مسعود ,آقابابایی احسان
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:47 -73
چکیده    رشد و گسترش استفاده از فیس‏بوک فضایی را برای کنشگری زنان کُرد فراهم کرده است که به صورت تاریخی مجال چندانی برای کنشگری نداشته‏اند. ما در این پژوهش به بررسی برساخت تعارض‌های زنانگی در فیس‏بوک کُردی پرداخته‏ایم. روش پژوهش مردم‏نگاری انتقادی مجازی است. داده‏های پژوهش طیف گسترده‏ای شامل مصاحبه‏های ساخت‏نیافته، تصاویر، مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی، یادداشت‏های میدانی و... است که با روش نظریه مبنایی برساختی تحلیل شده‏اند. یافته‏های پژوهش بیانگر این است که زنان در فیس‏بوک کردی دو بعد اصلی از زنانگی را برساخت می‏کنند: نقد بستر ساختار مردسالارانه و ستایش کنشگری زنانه. نقد بستر ساختار مردسالارانه شامل سیاست‏زدایی از زنانگی، مالکیت‏زدایی از تن زنانه و بسترزدایی فرهنگی از زنانگی است و ستایش کنشگری زنانه شامل مقاومت زنانه، نمایش به‌مثابه کنش، تقدیس رنج زنانه، سلبی‏شدن کنش و ستایش فردگرایی زنانه است. اما در این میان لایه‏های مختلفی از تعارض‌های زنانگی برساخت پیدا کرده است که عموماً دربرگیرنده نمایش وضعیت ستم‏دیدگی زنان کرد و نمایش این وضعیت است. در فیس‏بوک کردی شاهد نمایش وضعیت ستم‏دیدگی هستیم و تلاش چندانی برای تفسیر وضعیت ستم‏دیدگی و ارائه راهکارهای رهایی‏بخشی از این وضعیت وجود ندارد.
کلیدواژه بازتعریف نقش‏های جنسیتی، زنانگی، فیس‏بوک، فضای مجازی، وضعیت ستم‏دیدگی
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی ehsan_aqababaee@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved