>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعۀ فرهنگی و جامعه ‌شناختی پوشاک سنتی زنان کنارۀ دریای جنوب ایران (بوشهر، هرمزگان و خوزستان)  
   
نویسنده یاسینی راضیه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:185 -207
چکیده    مقاله حاضر پوشاک سنتی زنان ایران را از منظری فرهنگی و جامعه‏شناختی تحلیل می‏کند. تمرکز پژوهش بر کارکردهای پوشاک سنتی زنان در مناطق کناره دریای جنوب ایران است. چارچوب نظری استفاده‌شده بر نظریات کارکردگرایی و جامعه‏شناسی پوشاک استوار است. روش مطالعه در این مقاله کیفی است و اطلاعات مورد نیاز به دو روش کتابخانه‏ای و مشاهده میدانی انواع پوشاک سنتی زنان در مناطق بوشهر، هرمزگان و خوزستان گردآوری شده است. براساس این داده‏ها، تلاش شده جایگاه چهار عامل اساسی «جغرافیا، فرهنگ، دین و شغل» در پدیدارشدن انواع این پوشاک مطالعه و تاثیر آن‌ها بر الگوهای ساختاری و تزئینات بصری پوشاک مذکور بیان شود. فرض بر آن است که عوامل مذکور بر نوع طراحی و تزئین پوشاک زنان کناره دریای جنوب موثر بوده‏اند. نتایج نشان داده که مهم‏ترین مولفه موثر بر فرم، طرح و بافت پوشاک زنان در مناطق کناره دریای جنوب ایران، جغرافیای طبیعی و پس از آن، دین است. جغرافیای فرهنگی و شغل نیز پس از دو عامل نخست، به ترتیب واجد اهمیت‌اند.
کلیدواژه جغرافیا، زن ایرانی، طبیعت، فرهنگ، لباس سنتی
آدرس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات, ایران
پست الکترونیکی raziehyasini@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved