>
Fa   |   Ar   |   En
   تجربه زیستۀ زنان از خشونت کلامی در خانواده (مطالعۀ موردی: زنان شهر کاشان)  
   
نویسنده سهراب زاده مهران ,منصوریان راوندی فاطمه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:245 -264
چکیده    اگرچه در دنیای جدید خشونت فیزیکی کمتر از گذشته به چشم می‌خورد، خشونت‌های کلامی به دلیل اینکه همواره در ساختار فرهنگی جامعه پنهان مانده است کمتر مشخص می‌شود و به دلایل فرهنگی در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته نمی‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تجربه زیسته زنان از خشونت کلامی، 11 نفر از زنانی را که به مراکز مشاوره شهر کاشان مراجعه کرده بودند، با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق، مورد مطالعه قرار داد و با روش تحلیل تماتیک داده‌ها را تحلیل کرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تجارب زنان از خشونت کلامی در محیط خانواده در قالب دو مقوله ابعاد گوناگون خشونت کلامی و دلایل بروز آزار و خشونت کلامی بیان شده‌اند. ابعاد گوناگون خشونت کلامی حاصل کشف مقولات تفسیری نظیر بی‌اعتنایی به زن، خشونت کلامی در پوشش شوخی، پایین‌آوردن ارزش و احترام زن، برخورد تحکم‌آمیز با زن و مقولات تفسیری سیستم اجتماعی‌شدن نامناسب، تبعیض و نابرابری جنسیتی، ضعف قوانین، ارزش‌های مردسالاری و یادگیری اجتماعی از عوامل مهم‌ و موثر بر دلایل بروز خشونت کلامی بوده‌اند.
کلیدواژه ابعاد گوناگون خشونت کلامی، خشونت کلامی، دلایل بروز خشونت کلامی، زنان شهر کاشان
آدرس دانشگاه کاشان, دانشکده علوم انسانی, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه کاشان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved