>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس  
   
نویسنده اسمعلی پور مریم ,یاحقی محمدجعفر ,قائمی فرزاد ,طوماری شاهدخت
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:231 -244
چکیده    پینکولا استس الگوی پرورش زندگی خلاق را براساس قصه‏های «زن گریان، دختر کبریت‏فروش و سه تار موی طلایی» ترسیم و در این قصه‏ها ابعاد مختلف کنش و رفتار زیستنِ خلاق زن‌ قهرمان را بررسی کرده است. در این مقاله، نگارندگان نیز با تکیه بر روش استس دو گروه از افسانه‏های ایرانی را که زن‌ قهرمان در آن‌ها زیستی خلاق دارد، انتخاب و این الگو را تحلیل کرده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که در این دو گروه از افسانه‏های ایرانی، زنان آخر، که عموماً زنان سوم، چهلم و صدم‌اند، به دنبال نوآوری در زندگی هستند و آن‌ها را باید زن وحشی نام گذارد. در افسانه‏های ایرانی، مسیر سفر آن‌ها به شرح ذیل است: مرد: آلوده‌کنندۀ زندگی؛ ازدواج با آخرین زن؛ ساختن مجسمه و عروسک و صحبت با چراغ؛ زندگی شاداب. کنش زنان نخستین پرسفون‏وار (منفعل و تابع شرایط) و زنان آخر آرتمیس‏وار (مبارز و رقابت‌جو، معترض و جوینده) است، زیرا آن‌ها برای تغییر وضعیت موجود می‏جنگند و درنهایت زندگی نوینی را می‏آفرینند.
کلیدواژه افسانه‏های ایرانی، پرورش زندگی خلاق، زن‌ قهرمان یا زن وحشی و استس
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, مرکز مشاوره پرتو امید, ایران
پست الکترونیکی stoomari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved