>
Fa   |   Ar   |   En
   تجربیات زیستۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از ازدواج دیرهنگام (مطالعه ‏ای پدیدارشناختی)  
   
نویسنده ایمان زاده علی ,محمدزاده صدیقه ,علیپور سریه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:541 -560
چکیده    با تغییر سبک زندگی افراد و عوامل موثر بر آن، گرایش به ازدواج‌نکردن یا تاخیر در آن یکی از مسائل اساسی جوامع امروزی است. این امر در دانشجویان تحصیلات تکمیلی با فراوانی بیشتری مشاهده می‏شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربیات زیسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از ازدواج دیرهنگام است. پژوهش حاضر به روش کیفی و پدیدارشناسی و نمونه‏گیری هدفمند و از طریق مصاحبه ژرف‏نگر با 22 نفر از دخترانی که هنوز ازدواج نکرده‏اند انجام گرفت. مصاحبه‏ها ضبط و به روش استرابرت و کارپتنر تجزیه و تحلیل شدند. از تجربیات این افراد پنج مضمون اصلی: اقتصاد، تحصیلات، فرهنگ، فضای مجازی و عواقب و پیامدها به دست آمد که از مضامین فرعی آن‏ها می‏توان به نقش مسائل اقتصادی، باورها و سنت‏های غلط اجتماعی و گسترش فضاهای مجازی در گسترش ازدواج دیرهنگام اشاره کرد که برای این افراد پیامدهایی نظیر افسردگی، وانهادگی، اضطراب تنهایی و خودتحقیری را به دنبال داشته است. می‏توان با اتخاذ راهکارهایی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی بر این پدیده روزافزون غالب شد.
کلیدواژه ازدواج دیرهنگام، پدیدارشناختی، تجربیات زیسته، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
آدرس دانشگاه تبریز, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی, ایران
پست الکترونیکی aliiman1356@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved