>
Fa   |   Ar   |   En
   بازنمایی زن در سریال شهرزاد از منظر زبان‏ شناسی اجتماعی  
   
نویسنده بیچرانلو مجید ,شعبانی منصور ,برکت بهزاد
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:469 -489
چکیده    یکی از راه‏های مطالعۀ تغییرات زبانی جامعه، مطالعۀ محصولات فرهنگی جامعه از قبیل داستان‏ها، رمان‏ها، تولیدات موسیقیایی، فیلم‏ها و سریال‏هاست. از مقولات مورد توجه رسانه‏ها، که در بازنمایی‏ها جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است، مقولۀ جنسیت و به‏طور ویژه بازنمایی جنسیتی زنان است. بازنمایی زن در فرهنگ‏های مختلف متفاوت بوده و نحوۀ به تصویر کشیدن زن متاثر از نگاه خاص یک فرهنگ به نقش و جایگاه او در آن فرهنگ است. هدف از انجام‌دادن این تحقیق، مطالعۀ شیوۀ بازنمایی زن در سریال شهرزاد از منظر زبان‌شناسی اجتماعی است. به این منظور، سکانس‏هایی از سریال که در ارتباط وثیق‏تری با موضوع تحقیق، یعنی تعامل زبانی مبتنی بر جنسیت، هستند انتخاب شده‏ و با استفاده از روش تحلیل نشانه‏شناختی سه‌سطحی بارت، نحوۀ بازنمایی زن، همچنین جایگاه زبانی زنان در برابر مردان از منظر زبا‏ن‏شناسی اجتماعی تحلیل شده‏ است. نتایج به‌دست‌آمده، نشان می‏دهد که در این سریال شاهد بازنمایی از نوع کنترل زبانی زنان، فرادستی زبانی مردان در برابر فرودستی زبانی زنان، فرودستی ناشی از غیاب زبانی زنان و همچنین جنسیت‏زدگی در مراودات زبانی هستیم که این بازنمایی مبتنی بر ایدئولوژی و گفتمان مردسالاری در جامعه است.
کلیدواژه زبان‌شناسی اجتماعی، فرودستی و فرادستی زبانی، جنسیت، سریال شهرزاد
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
پست الکترونیکی behzadbarekat@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved