>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد و بررسی آراء قرآن‌گرایان شبه قارّه درمورد نماز  
   
نویسنده خاکپور حسین ,ظل ناروئی عبدالمجید ,رضوی دوست غلامرضا
منبع مطالعات شبه قاره - 1396 - دوره : 9 - شماره : 30 - صفحه:69 -86
چکیده    مسلمانان از همان آغازین روزهای بعثت رسول الله(ص) با تاسی از وجود مبارک ایشان  به اقامۀ نماز همّت گماشته و درآن اختلافی نداشتند. با رخت بربستن رسول الله(ص)ازجهان خاکی اندک اندک اندیشۀ «حَسبُنا کتاب الله» درذهن برخی دگراندیشان – به ویژه خوارج – ریشه دواند و با گرایش به رای، در تعداد رکعات نماز اختلاف نمودند. جریان قرآن گرایی اگرچه نوظهور و حاصل رویکرد بخشی از جنبش های نوگرایانه در دو قرن اخیر می باشد، اما شواهدی بر بروز رگه هایی از قرآن بسندگی و بی اعتنایی به سنّت، در قرن اول و دوم هجری گزارش شده است. نوشتارحاضر با روش توصیفیتحلیلی به طرح ونقد استدلال های قرآنیّون دربارۀ نماز از آیات قرآن پرداخته و ضمن آسیب شناسی دیدگاه ها، نتیجه می گیرد:  قرآن گرایان با  انکار حجیّت سنّت  باب رای گروی و عقل گرایی افراطی را به روی خود گشوده و با نادیده انگاری نقش سنّت و عقل برهانی دست به برداشت های ذوقی از آیات قرآن کریم زدند. آنها در بسیاری موارد از ظواهر معتبر قرآنی دست کشیده و به تاویل جهت دار و توجیه رای مدارانه و غیر متکی به عقل برهانی روی آورده اند.گرچه آنها نام «اهل قرآن» را بر خود گذاشته اند، اما تفکر و عمل آنان بر خلاف نص و مضامین قرآن می باشد.
کلیدواژه قرآن‌گرایان، شبه‌قارّه، نماز، انکار سنّت
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
پست الکترونیکی r.razavi@theo.usb.a.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved