>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان  
   
نویسنده سالارزایی امیر حمزه ,صابردوست مینا
منبع مطالعات شبه قاره - 1393 - دوره : 6 - شماره : 18 - صفحه:49 -70
چکیده    در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تهیه گردیده است، ارث زن در قانون وعرف ایران و هندوستان به صورت مقایسه ای، مورد بحث قرار گرفته است. ارث متعلق به زن از نظر قوانین اسلام، ملک طلق وی تلقی شده و حتی زن، ملزم نیست آن را برای مخارج زندگی شخصی خود هزینه کند؛ چرا که نفقه ی او بر عهده ی اولیا و همسر اوست. در قانون هند، زن دارای ارثی برابر با مردان است. در حالی که در هر دو کشور، عرف در برخی موارد، مانع رسیدن زنان به ارث می شود، این مشکل در کشور هندوستان نسبت به ایران، مشهودتر و بیشتر است. از آن جا که اسلام، دینی کامل و همه جانبه است و جهانی شدن آن، برطرف شدن شبهه های وارده است و همچنین از مواضعی که بسیار مورد هجمه ی دشمن قرار گرفته، مسایل مربوط به زنان است؛ بنابراین بررسی مقایسه ای آن در قالب جامعه ای اسلامی مانند ایران با سایر مذاهب و جوامع ضروری است. از این رو با بررسی تطبیقی ارث زن در قانون و عرف ایران اسلامی و هندوستان، چنین نمودار می شود که به طور کلی در مجموع با توجه به قانون و عرف هر دو کشور، دسترسی زن به سهم الارث خود بیشتر از کشور هندوستان است.
کلیدواژه ارث ,حقوق مالی ,زن ,عرف ,حقوق مدوّن ,حقوق عرفی ,Inheritance ,financial low ,woman ,common low ,written law
آدرس سیستان و بلوچستان, دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, سیستان و بلوچستان, دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
پست الکترونیکی saberdoostm@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved