>
Fa   |   Ar   |   En
   کاوشهای مدیریت بازرگانی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:17


  tick  ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با رویکرد بازطراحی توان تولیدی (مطالعه موردی تعاونی‌های مصرف استان همدان) - صفحه:1-30

  tick  چابکی زنجیره‌ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی - صفحه:31-53

  tick  تاثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل - صفحه:55-80

  tick  کیفیت خدمات و الکترونیکی در صنعت بانکداری چابک - صفحه:81-97

  tick  تاثیر عملکرد مشتری بر رابطه بین عملکرد مالی و بازاریابی کارآفرینانه - صفحه:99-123

  tick  گرایش‌های ارزشی مصرف کننده و تمایل به رفتار خرید - صفحه:125-147

  tick  اثربخشی تبلیغات شبکه‌های الکترونیک اجتماعی - صفحه:149-173

  tick  شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد - صفحه:175-196

  tick  تاثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی - صفحه:197-224

  tick  تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار - صفحه:225-247

  tick  بررسی تاثیر تجانس تصویر از خود با تصویر فروشگاه بر قصد خرید از فروشگاه: نقش ارزش ویژه برند فروشگاه - صفحه:249-274

  tick  تحلیل رفتار بنگاه‌های کسب و کار برای ورود و خروج به بازار - صفحه:275-298
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved