>
Fa   |   Ar   |   En
   کاوشهای مدیریت بازرگانی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:16


  tick  الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی - صفحه:1-15

  tick  تبیین الگوی خوشه‌بندی بازار هدف - صفحه:17-36

  tick  ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری براساس ارزش ویژه برند - صفحه:37-58

  tick  بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز با استفاده از مدل معادلات (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) - صفحه:59-78

  tick  مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد صنعت بانکداری ایران - صفحه:79-98

  tick  ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی - صفحه:99-120

  tick  مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید - صفحه:121-140

  tick  دورکاری و ارتقای عملکرد سازمانی - صفحه:141-159

  tick  بررسی و تحلیل سبد بازار و چیدمان محصولات فروشگاه‌های زنجیره‌ای - صفحه:161-184

  tick  تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات - صفحه:185-209

  tick  تبیین و ارزیابی استراتژی‌های کسب و کار دانشی و استراتژی‌های توسعه دانش - صفحه:211-232

  tick  آمیخته بازاریابی مالی 7p در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:233-283
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved