>
Fa   |   Ar   |   En
   کاوشهای مدیریت بازرگانی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:14


  tick  تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف‌کننده با ترجیحات و تصمیم به خرید کالا - صفحه:1-30

  tick  ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه‌گذاران بیمه های عمر - صفحه:31-53

  tick  سنجش کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیکی - صفحه:55-76

  tick  بررسی تاثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند - صفحه:77-98

  tick  شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی - صفحه:99-120

  tick  بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک های تجاری کشور - صفحه:121-146

  tick  ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگری تاریخی (مورد مطالعه: استان یزد) - صفحه:147-167

  tick  تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی - صفحه:169-190

  tick  تبیین مدل ریسک ادراک‌شده مشتریان خدمات سرمایه‌گذاری - صفحه:191-210

  tick  طراحی مدل کسب‌ وکار انطباقی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری - صفحه:211-240

  tick  قصد خرید پوشاک و نوع پوشش - صفحه:241-264

  tick  اثرگذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش‌های فرهنگی حاکم بر بازار - صفحه:265-284
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved