>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری  
   
نویسنده شفیعی رودپشتی میثم ,بهرامی فرشته ,کریمی شوهانی فاطمه
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1398 - دوره : 11 - شماره : 21 - صفحه:181 -207
چکیده    در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در فناوری، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصادی، سیاسی بوده اند. امروزه سازمان ها باید به گونه ای باشند که با استفاده از مدل های موجود در رقابت پذیری و نظرات خبرگان، افزایش توان رقابتی و سودآوری را ممکن سازند. بررسی و کنکاش در زمینه رقابت پذیری همواره می تواند نتایج جدیدی به همراه داشته باشد. این مقاله، با هدف بهره گیری و تلفیق عوامل موثر بر رقابت پذیری در بین مناطق آزاد تجاری ارائه شده است. برای انجام این پژوهش، به واسطه مرور بر ادبیات در دسترس، عوامل موثر بر رقابت پذیری در مناطق آزاد شناسایی و فهرست شدند. سپس با استناد به این عوامل الگوی مورد نظر طراحی شد. سپس در گام آخر با استفاده از نرم افزار amos، الگوی طراحی شده، اعتبارسنجی شد. در این مسیر منطقه آزاد اروند به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده و الگوی طراحی شده به ازای آن منطقه مورد تست و آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهند در پژوهش حاضر عوامل شامل مزیت های حاکمیتی، مزیت های ذاتی و موقعیتی، مزیت های زیر ساختی، مزیت‌های مالی و اقتصادی، مزیت های عملکردی بر رقابت پذیری تاثیر دارند. در این بین مزیت مالی و اقتصادی بالاترین رتبه را داشته و عامل مزیت های عملکردی در پائین ترین رتبه قرار داشته اند.
کلیدواژه رقابت پذیری، مناطق آزاد تجاری، منطقه آزاد اروند
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه هنر, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved