>
Fa   |   Ar   |   En
   کاوشهای مدیریت بازرگانی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:21


  tick  تاثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف‌کننده - صفحه:1-23

  tick  تاثیر خدمات لجستیکی، بندری و زیرساخت‌ها بر رضایت ازخدمات ترانزیتی با استفاده از تحلیل اهمیتعملکرد ( در منطقه آزاد تجاریصنعتی اروند) - صفحه:25-43

  tick  تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری - صفحه:45-68

  tick  ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتریان (Clv) (مورد مطالعه: شعب بانک ملیشهر چالوس) - صفحه:69-89

  tick  الگوپذیری صادرات غیرنفتی کشور از نوسانات نرخ ارز - صفحه:91-113

  tick  بررسی تاثیر انواع موانع جابجایی مشتریان بر وفاداری آن ها (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر تهران) - صفحه:115-140

  tick  تاثیر عوامل و موانع خاص شرکت بر استراتژی ورود آنها به بازارهای بین‌المللی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در حوزه خشکبار) - صفحه:141-161

  tick  تاثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای - صفحه:163-180

  tick  ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری - صفحه:181-207

  tick  عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران - صفحه:209-245

  tick  طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی - صفحه:247-268

  tick  تبیین رفتار جنون خرید - صفحه:269-294

  tick  ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه‌های خدمات کسب‌و‌کار: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در صنعت خودرو ایران - صفحه:295-320

  tick  ارتقاء عملکرد کسب و کار با بهبود بهرهوری و سودآوری خط تولید - صفحه:321-345

  tick  چابکی بازاریابی خدمات، مفهوم پردازی و توسعه مقیاس - صفحه:347-371

  tick  بررسی کارکرد مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس شناخت واکنش مشتریان و ارائه الگوی لازم جهت افزایش فروش (مطالعه موردی؛ شعب موزه – کافه تارمه) - صفحه:373-402

  tick  کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی - صفحه:403-425
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved