>
Fa   |   Ar   |   En
   شهرت ملی؛ مفاهیم، چالش‌ها و رویکردها  
   
نویسنده نجم روشن سعید ,محمودی میمند محمد
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 18 - صفحه:269 -298
چکیده    موضوع شهرت سازمانی از سال‌ها قبل توسط پژوهشگران مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما موضوع شهرت ملی به عنوان موضوعی جدید  در مراحل اولیه نظریه‌پردازی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل مفهومی شهرت ملی می‌باشد. این مدل می‌تواند به عنوان یک الگو توسط سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد و تجارت کشور مورد استفاده قرار گیرد. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش، روش کیفی تئوری سازی داده بنیاد می‌باشد. در گام نخست این روش، برای شناسایی و تعریف مفاهیم مرتبط موضوع شهرت ملی، ادبیات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته و در گام بعد، با انجام مصاحبه با مدیران اجرایی دولتی، مدیران ارشد بخش خصوصی و اساتید رشته مدیریت، مدل شهرت ملی بر اساس رویکرد ساختارمند این روش، تبیین گردیده است. در پایان نیز به چالش‌های برندسازی ملی و راهکارهایی برای اجرای آن اشاره شده است.
کلیدواژه هویت ملی، قدرت نرم، برندسازی ملی، مدل داده بنیاد
آدرس دانشگاه پیام نور, مرکز تحصیلات تکمیلی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه مدیریت اجرایی وmba, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved