>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر توسعه محصول جدید سبز بر عملکرد اقتصادی سازمان با رویکرد پویایی سیستم‌ها  
   
نویسنده عندلیب اردکانی داوود ,اسلامیه وحیده
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 18 - صفحه:137 -157
چکیده    با توجه به این‌که سازمان‌های امروزی در محیط پیچیده فعالیت می‌کنند ناگزیرند تا به‌طور مستمر نوآور بوده و پژوهش‌هایی در زمینه توسعه محصولات جدید انجام دهند. در این راستا با توجه به تغییرات محیط‌زیستی و افزایش آگاهی در موردحفاظت از آن، محققان شروع به تحقیق و توسعه‌ی محصولاتی کرده‌اند که منعکس‌کننده‌ی نیازهای حفاظت از محیط زیستی است. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورها از جمله ایران، به دلیل نیاز به پاسخ سریع به خواست‌های مشتری، افزایش پیچیدگی طراحی محصول و سرعت در حال تغییر فن‌آوری، انتخاب مجموعه‌ای از توسعه محصول جدید برای موفقیت بلندمدت شرکت حیاتی است. بنابراین در این تحقیق ضمن شناسایی مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر توسعه محصول جدید سبز در صنایع کوچک و متوسط به شبیه‌سازی و پیش‌بینی وضعیت موجود در این حوزه پرداخته شد و در ادامه به بررسی تاثیر این عوامل بر یکدیگر اقدام شد. با استفاده از مدل جریان این نتیجه حاصل شد که اگر درصد کالاهای برگشتی طبیعی کاهش پیدا کند سبب افزایش درآمد شرکت و سطح پروژه‌های سبز می‌شود. با افزایش کارکنان و امکانات موردنیاز برای انجام پروژه‌های سبز، توانایی شرکت در بازیافت و تولید مجدد افزایش می‌یابد و پروژه‌های بیشتری باگذشت زمان به جریان می‌افتند و در ادامه منجر به توسعه محصولات سبز خواهند شد که درنهایت سبب افزایش درآمد حاصل از بسط سطح پروژه‌های سبز می‌شود؛ بنابراین نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که توسعه پروژه‌های تولید محصول سبز در سازمان در نهایت منجر به بهبود عملکرد اقتصادی و درآمد سازمان خواهد شد.
کلیدواژه توسعه پایدار، تولید سبز، عملکرد اقتصادی، پویایی سیستم‌ها
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved