>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر ابعاد ترفیعات فروش و اثرات بین فردی بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری  
   
نویسنده دهدشتی شاهرخ زهره ,جبارزاده کرباسی بهرام ,جنگی پور افشار پریا
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 18 - صفحه:107 -135
چکیده    در سال‌های اخیر عرضه کالاهای مختلف خارج از کانال‌های رسمی توزیع شکلی از بازار را به وجود آورده که به بازار خاکستری شناخته می‌شود. این شکل از بازار به دلیل ماهیت خود برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مزایا و معایبی به همراه دارد. با توجه به اینکه تاکنون هیچ مطالعه‌ای به بررسی اثرات بین فردی و ترفیعات فروش در بازار خاکستری نپرداخته است، این تحقیق با توجه به‌ضرورت شناخت این بازار و همچنین نحوه رفتار مصرف‌کننده در آن سعی دارد تا به بررسی اثر ابعاد ترفیعات فروش و اثرات بین فردی بر تمایل به خرید مصرف‌کنندگان بپردازد. نوع تحقیق علّی است و جامعه‌ی آماری این پژوهش، مشتریان مراکز خرید و فروشگاه‌های لوازم‌خانگی (که حق نمایندگی فروش از تولیدکننده را ندارند) در کرمان است. تعداد نمونه آماری 350 نفر و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده‌شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترفیعات پولی بر کیفیت ادراک‌شده اثرگذار است اما ترفیعات غیر پولی اثری بر کیفیت ادراک‌شده ندارد. از طرفی مشخص شد که اثرات هنجاری و اطلاعاتی بین فردی بر مصرف پرستیژی اثرگذارند. نتیجه دیگری که این مطالعه به آن دست‌یافت اثرگذاری کیفیت ادراک‌شده و مصرف پرستیژی بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری است.
کلیدواژه بازار خاکستری، ترفیعات فروش، کیفیت ادراک‌شده، مصرف پرستیژی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved