>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد و بررسی ترجمه غزلیات حافظ به زبان عربی  
   
نویسنده عزیزی محمدرضا
منبع زبان و ادبيات عربي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 11 - صفحه:73 -101
چکیده    در مقاله حاضر، هشت ترجمه موجود از تمام یا گزیده ای از غزلیات خواجه حافظ شیرازی به زبان عربی گردآوری و معرفی می گردد. میزان توفیق مترجمان عرب زبان در انتقال اندیشه و هنر حافظ بررسی می شود و به کیفیت فهم اشعار و تمایز سبکی این ترجمه ها در زبان مبدا و مقصد پرداخته می شود. رویکرد ترجمه اعم از تحت‌اللفظی، ارتباطی و آزاد بیان می شود؛ تلاش خواهد شد ریزه کاری های رویکرد هر مترجم پیگیری و یکدستی رویکرد نیز با مثال های گوناگون، تبیین گردد. سپس به شیوه‌ای توصیفی– تحلیلی، کیفیت پاره‌ای از مولفه‌های سبک‌آفرین حافظ همچون آرایه‌های لفظی و معنوی، موسیقی، ارجاعات تاریخی و فرهنگی، لحن، تنوّع ساختارها و غیره در این ترجمه ها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین با عنایت به بستر مشترک شعر فارسی و عربی، برخی ظرافت ها و تفاوت های فرهنگی نیز ذکر می شود. همچنان که امتیازات و نقاط قوت هر ترجمه بررسی می شود، به طور کلی، بنا به دلایل گوناگون می توان گفت حافظ غالبا شخصیتی یک سویه و تک بعدی در ادبیات عربی می یابد و این ترجمه ها نیز کمتر، قابل تاویل و دلنشین مخاطب می گردد.
کلیدواژه غزلیات حافظ شیرازی، زبان عربی، ترجمه تحت اللفظی، ترجمه ارتباطی، ترجمه آزاد
آدرس دانشگاه بیرجند, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران
پست الکترونیکی mohamadrazizi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved