>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد رمان «عصفور من الشرق» از نگاه جامعه‌شناسی مکتب فرانکفورت  
   
نویسنده صیادی نژاد روح الله ,نظری راضیه
منبع زبان و ادبيات عربي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 11 - صفحه:29 -52
چکیده    موضوع اجتماعی «انتقاد» در جامعه‌شناسی ادبیات با ظهور مکتب فرانکفورت، شکلی منسجم‌تر و علمی‌تر یافته است. رمان «عصفور من الشرق» که مبتنی بر واقع‌گرایی انتقادی است، با انعکاس هدفمند شرایط جامعه و با انگیزه هشدار نسبت به تغییرات جهان و همچنین ورود «سرمایه‌داری» نگاشته شده است. هدف از پژوهش فوق تبیین رویکرد نویسنده متعهد، «توفیق الحکیم»، در برابر تحولات جامعه است؛ از اینرو چگونگی تبیین دغدغه‌های نویسنده نسبت به تغییرات پیشروی جامعه و همین‌طور نحوه پردازش این دغدغه‌ها با به‌کارگیری شگردهای داستان‌نویسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این جستار از روش‌های توصیفی و تحلیلی مبتنی بر ماده‌گرایی تاریخی و روان‌شناسی بهره برد‌ه‌ایم. دستاورد این پژوهش بیانگر آن است که توفیق‌الحکیم با به‌کارگیری عناصر رمان‌نویسی توانسته است بحران‌های ناشی از سرمایه‌داری را پیش‌بینی نموده و راه برون‌رفت از آن را بازگشت به هویت اصیل شرقی معرفی نماید.
کلیدواژه رمان، جامعه‌شناسی، مکتب فرانکفورت، سرمایه‌داری، بحران
آدرس دانشگاه کاشان, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران, دانشگاه کاشان, ایران
پست الکترونیکی nazarirazieh76@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved