>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1399 - دوره:27 - شماره:4


  tick  ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌سازی شدت فرسایش بادی با استفاده از دو مدل Wehi و Irifr به منظور ارائه برنامه‌ مدیریت دشت سگزی اصفهان - صفحه:129-147

  tick  الگوی رفتاری حفاظت از خاک‌های زراعی (مطالعه موردی: گندمکاران شهرستان مرودشت) - صفحه:109-128

  tick  بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر دیواره‌های مستغرق بر راندمان تله‌‏اندازی رسوب در حوضچه‌های رسوبگیر بندهای انحرافی - صفحه:247-254

  tick  بررسی اثر سناریوهای تغییر آب و هوا بر مقدار آبدهی ماهانه جریان در خروجی سد گلورد - صفحه:23-43

  tick  بررسی تغییرات هدررفت خاک با استفاده از کود مرغی در بازه های زمانی مختلف - صفحه:1-21

  tick  بررسی عملکرد آب دریا و ملاس چغندرقند در کاهش گرد و غبار جاده‌های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان، آزادشهر) - صفحه:233-246

  tick  بررسی مقایسه‌ای تاثیر آتش‌سوزی و تغییر کاربری بر تجزیه کربن آلی خاک در بخش اندازه خاکدانه در جنگل-های بلوط زاگرس شمالی - صفحه:167-184

  tick  بررسی نانوجاذب‌های شبه‌هیدروتالسیت دارای روی و منیزیم در جذب و واجذب بُر از محیط آبی - صفحه:217-231

  tick  بررسی پروفیل سطح آب و آبشستگی پایین دست سرریز گابیونی V شکل در پلان - صفحه:201-216

  tick  بررسی ‌رابطه شاخص جریان پایه با شاخص‌های منحنی تداوم جریان در مقیاس ملی - صفحه:67-87

  tick  تاثیر مقادیر مختلف بیوچارطبیعی و کود مرغی بر فراهمی روی و کادمیوم در یک خاک آلوده - صفحه:89-108

  tick  تاثیر همزمان تیمارهای زیستی و محلول‌پاشی با سیلیسیم بر صفات رشدی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه گشنیز تحت تنش سرب - صفحه:45-65

  tick  تحلیل منطقه‌ای روند و نقطۀ شکست در سری‌های فصلی شاخص خشکسالی Spei در ایران - صفحه:185-200

  tick  صحّت سنجی داده های بارش ماهواره Gpm-Imerg در مقیاس‌های زمانی نیم‌ساعته و روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود) - صفحه:149-166
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved