>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:2


  tick  ارائه پروتکل محاسباتی و شبیه‌سازی برای پایش مخازن کربن آلی خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی نور) - صفحه:239-255

  tick  ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک - صفحه:23-44

  tick  ارزیابی ومقایسه فرآیند واجذب فلزات سنگین ازستون خاک طبیعی دراثرنفوذفاضلاب خام وامکان تراوش به آبهای زیرزمینی - صفحه:147-165

  tick  ارزیابی پیامد‏های گسترش کانال‏های آبرسانی از دیدگاه کشاورزان: مورد مطالعه حوزه پایاب سد درودزن فارس - صفحه:87-106

  tick  بررسی امکان استفاده‏ از پساب در کشاورزی (مطالعه موردی: پساب تصفیه‏ خانه فاضلاب شهری شهرکرد) - صفحه:303-308

  tick  بررسی تاثیر رطوبت اولیه خاک بر شدت فرسایش بادی با استفاده از تونل باد آزمایشگاهی - صفحه:167-183

  tick  بررسی دقت روش‌های غیر نقطه‌ای اندازه‌گیری نفوذ در طراحی سامانه آبیاری جویچه‌ای - صفحه:257-271

  tick  بررسی شاخص‌های پایداری تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری - صفحه:127-145

  tick  بررسی عملکرد مدل برنامه ریزی بیان ژن با روش های پیش‌پردازش داده ها جهت مدل سازی جریان رودخانه - صفحه:185-201

  tick  بررسی میزان بهبودی شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در سال‌های پس از آتش سوزی در جنگل‌های شاخه زاد بلوط زاگرس در استان کرمانشاه - صفحه:289-302

  tick  بررسی و تعین آستانه بارش‌های حدی غرب ایران با استفاده از روش توزیع مقادیر حدی تعمیم‌یافته - صفحه:107-125

  tick  بهبود نتایج حاصل از مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز - صفحه:45-65

  tick  تعیین اهمیت نسبی پارامترهای دو مدل هیدرولوژیکی یکپارچه با استفاده از روش های موریس، سوبول و شاخص آنتروپی - صفحه:1-21

  tick  توزیع مکانی و بررسی شکل‌های شیمیایی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه زغال شویی زرند - صفحه:203-219

  tick  حساسیت خاک ها با بافت متفاوت به فرسایش پاشمانی تحت تاثیر شدت باران و محتوای رطوبتی پیشین - صفحه:67-85

  tick  کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی Sce در تعیین ضرایب کنترل‌گر کلاسیک Pid - صفحه:221-237

  tick  مقایسه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی رسوبات معلق و بستر رودخانه‌ روضه‌چای - صفحه:273-288
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved