>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:1


  tick  اثر Edta و اسیدسیتریک بر فعالیت‌های آنزیمی خاک واستخراج سرب توسط آفتاب‌گردان و خردل هندی از یک خاک آلوده - صفحه:47-65

  tick  اثر عمق غرق آبی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری - صفحه:221-235

  tick  اثر کود گاوی غنی شده با لجن کنورتور بر زیست‌فراهمی آهن در یک خاک آلوده به سرب - صفحه:205-220

  tick  ارزیابی فنی سامانه های آبیاری بارانی اجرا شده در برخی از دشت های استان فارس - صفحه:311-317

  tick  ارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش رواناب شماره منحنی اصلاح شده - صفحه:1-23

  tick  اندازه گیری تغییرات مخازن فعال کربن آلی و برخی از خصوصیات خاک درختان جنگلی شمال ایران (پژوهش موردی: ایستگاه تحقیقات بذر و نهال گونه‌های جنگلی شلمان، استان گیلان) - صفحه:103-119

  tick  برآورد روند کوانتایل های متغیرهای حداکثر سیلاب سالانه - صفحه:25-46

  tick  بررسی اثرات تغییر کار‌بری اراضی بر شاخص‌های جریان کمینه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) - صفحه:287-294

  tick  بررسی تاثیر اندازه ذره و غلظت سورفکتانت بر راندمان جذب و رهاسازی نیترات در محیط های آبی توسط زئولیت اصلاح شده با Hdtma - صفحه:157-172

  tick  بررسی عدم قطعیت شبیه‌سازی بارش آینده (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی بجنورد و مشهد) - صفحه:189-204

  tick  بررسی عملکرد کلزا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری دارای زهکش زیرزمینی - صفحه:237-249

  tick  تاثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت شرایط عدم قطعیت (حوضه دینور استان کرمانشاه) - صفحه:139-156

  tick  تغییرات زمانی تولید جریان و فرسایش شیاری در خاک مارنی تحت شدت‌های مختلف باران - صفحه:303-309

  tick  حذف نیترات از سیلاب شهری توسط فرآیند فیلترهای چند گانه - صفحه:85-101

  tick  کاربرد آنالیز بیز و فیلتر ذره‌ای در مدل‌های بارش-رواناب و تحلیل عدم قطعیت - صفحه:251-264

  tick  کاربرد روش درختان تصمیم‌گیری تصادفی در پیش‌بینی کلاس‌های خاک در اراضی با پستی و بلندی کم ( مطالعه موردی: شهرستان هیرمند) - صفحه:67-84

  tick  کاربرد روش‌ برنامه‌ریزی بیان ژن در تعیین ضریب هوادهی دریچه تخلیه‌کننده تحتانی سدها - صفحه:279-286

  tick  مطالعه آزمایشگاهی اثر آبشکن T شکل نامتقارن در کاهش آبشستگی تکیه گاه پل - صفحه:295-301

  tick  مطالعه آزمایشگاهی اثر امواج ضربه ای در تبدیل کانال های روباز با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی بر مشخصات جریان - صفحه:121-138

  tick  مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالا آمدگی بستر بالادست - صفحه:265-278

  tick  پهنه‌بندی و ارزیابی خطر تخریب اراضی با استفاده از روش مدالوس در حوضه سیاهپوش استان اردبیل - صفحه:173-187
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved