>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان سنجی پالایش محیط های آبی آلوده به کادمیوم توسط علف شاخی (ceratophyllum demersum l.)  
   
نویسنده پرنیان امیر ,چرم مصطفی ,جعفرزاده حقیقی فرد نعمت اله
منبع آب و خاك - 1395 - دوره : 30 - شماره : 6 - صفحه:1918 -1929
چکیده    کادمیوم از جمله عناصر کم مقدار و مضر برای حیات و آلاینده ای خطرناک به شمار می رود. این عنصر از طریق منابع آلوده از جمله پساب ها، فاضلاب (شهری و صنعتی) و زه آب های آلوده سبب آلودگی، کاهش کیفیت و گاهی حتی سمیت منابع آب می گردد. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به منابع آب بیشتر، همچنین افزایش آلوده شدن این منابع آبی ارزشمند، نیاز شدیدی به روش های نو و ارزان برای پالایش و بهبود کیفیت آب ها احساس می شود. گیاه پالایی با گیاهان آبزی روشی موثر و ارزان برای بهبود کیفیت آب و پساب هاست. گیاه علف شاخی (ceratophyllum demersum l.) از گیاهان آبزی بومی رودخانه های ایران است، و به وفور در ایران یافت می شود. در این پژوهش طی 14 روز کشت علف شاخی در محلول غذایی هوگلند آلوده در 4 سطح مختلف کادمیوم (1، 2، 4 و 6 میلی گرم در لیتر) پالایش محیط های آبی آلوده به کادمیوم امکان سنجی شد. نتایج حاصله نشان داد که، این گیاه کادمیوم را به مقدار زیادی جذب زیستی کرده است و درصد جذب کادمیوم تا حدود 82% در سطح 2 میلی گرم در لیتر رسید. عامل غلظت زیستی و شاخص جذب حداکثری کادمیوم در سطوح 2 و 6 میلی گرم در لیتر، به ترتیب 9/707 و 92/3 میلی گرم در هر ظرف به دست آمد. کمترین و بیشترین مقدار شاخص تولید زیست توده گیاهی 62/1 و 60/3 گرم در روز، به ترتیب مربوط به سطوح آلودگی 6 و 0 میلی گرم در روز بود. پالایش سبز کادمیوم با رشد و تکثیر گیاه علف شاخی از پساب های صنعتی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه پالایش سبز، علف شاخی، کادمیوم، گیاهان آبزی، فلزات سنگین
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی, ایران
پست الکترونیکی n.jaafarzade@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved