>
Fa   |   Ar   |   En
   مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاک  
   
نویسنده صادقی مرتضی ,قهرمان بیژن
منبع آب و خاك - 1389 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:394 -406
  
کلیدواژه محیط های متشابه ,مقیاس سازی توامان ,منحنی نگهداشت ,تابع هدایت هیدرولیکی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی m.sadeghi.um@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved