>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کارایی استفاده از کود نیتروژن در گیاه اسفناج  
   
نویسنده صادقی پور مروی مهدی
منبع آب و خاك - 1389 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:244 -253
  
کلیدواژه اسفناج ,کارایی استفاده از کود ,نیتروژن
آدرس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
پست الکترونیکی msadeghipour@hotmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved