>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد سیلاب طرح حوضه آبخیز با به کارگیری تئوری فرکتال و مدل بارش-رواناب hec-hms (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه خرم‌آباد)  
   
نویسنده باباعلی حمیدرضا ,رامک زهره ,سپهوند رضا
منبع آب و خاك - 1397 - دوره : 32 - شماره : 6 - صفحه:1097 -1107
چکیده    برآورد سیلاب طرح حوضه آبخیز جهت طراحی سازه های هیدرولیکی، تثبیت سواحل رودخانه، پروژه های آبخیزداری و پهنه بندی سیل یکی از مهم‌ترین مسائل هیدرولیکی و هیدرولوژیکی به شمار می آید. منحنی های شدت- مدت- فراوانی (idf) بارش یکی از ابزارهای هیدرولوژیکی جهت محاسبه سیلاب طرح و طراحی سازه های هیدرولیکی می باشند. حوضه آبخیز رودخانه خرم آباد یکی از زیرحوضه های حوضه کرخه همواره در معرض وقوع سیلاب های مخرب و خسارت های ناشی از آن بوده است. در این تحقیق، ابتدا منحنی های شدت- مدت- فراوانی حوضه آبخیز به کمک تئوری فرکتال برآورد گردید و پس از آن، بارش طرح حوضه در دوره های بازگشت مختلف به دست آمد. در مرحله بعد مدل بارش- رواناب hec-hms برای حوضه مورد نظر واسنجی و در نهایت سیلاب طرح حوضه در دوره های بازگشت مختلف تخمین زده شد. نتایج تحقیق، کارآیی بالای مدل فرکتال و نیز مدل هیدرولوژیکی hec-hms را در این حوضه نشان داد. همچنین نتیجه تحقیق توزیع احتمالاتی گامبل را با آزمون کای اسکور، اندرسون دارلینگ و نیز کولموگروف-اسمیرنوف با سطح معنا داری 5 درصد برای داده های حداکثر بارش سالانه با تداوم روزانه این حوضه مناسب دانست.
کلیدواژه بارش طرح ،مدل هیدرولوژیکی، کمبود داده، منحنی های idf
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved