>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی حساسیت عملکرد و بهره وری آب گندم به عمق آب و کود نیتروژن مصرفی  
   
نویسنده منتظر علی اصغر ,محسنی ملیحه
منبع آب و خاك - 1388 - دوره : 23 - شماره : 2 - صفحه:63 -74
  
کلیدواژه ارزیابی حساسیت ,گندم ,بهره وری آب ,کود نیتروژن
آدرس دانشگاه تهران, گروه مهندسی آبیاری و زهکشی, ایران, دانشگاه تهران, گروه مهندسی آبیاری و زهکشی, ایران
پست الکترونیکی almontaz@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved