>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی میزان پذیرش بازار آتی توسط برنج کاران: مطالعه موردی شهرستان ساری  
   
نویسنده سام دلیری کیمیا ,حسینی یکانی سید علی ,مجاوریان سید مجتبی
منبع اقتصاد و توسعه كشاورزي - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:15 -24
چکیده    نوسانات شدید قیمتی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود در بازار سنتی محصولات کشاورزی در ایران، پیامدهای منفی فراوانی را به دنبال خود دارد. بازار آتی محصولات کشاورزی، به عنوان راه حلی موثر در جهت کنترل نوسانات قیمتی در این بازارها مطرح می گردد. بدین جهت، با توجه به لزوم چنین بازار منسجم و سازمان یافته ای، در این مطالعه، یکی از مهمترین دلایل اثرگذار برای راه اندازی بازار آتی یعنی تعیین میزان استقبال برنج کاران از این بازارها، برای محصول برنج مرغوب در شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، با استفاده از روش برنامه‌ریزی‌اثباتی (pmp) و شبیه سازی عملکرد بازار سنتی و آتی، درجه استقبال برنج کاران برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که 44 درصد از کل برنج کاران، محصول تولیدی خود را با استفاده از قراردادهای آتی به فروش می رسانند. علاوه بر این راه اندازی بازار آتی موجب افزایش میزان تولید، مصرف و همچنین سود حاصل از تولید برنج مرغوب خواهد گردید. لذا، ضروری است که در خصوص راه اندازی بازارهای آتی و واگذاری فرایند کار به بورس کالای کشاورزی فرهنگ سازی شود و کلاس های ترویجی جهت آشنایی با منافع حاصل از ورود به این بازارها برنامه ریزی گردد.
کلیدواژه بازارهای آتی; برنج; ریسک قیمت; شبیه سازی; مشارکت.
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved