>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:11


  tick  مدل‌های پیش‌بینی سفرهای آموزشی پیاده دانش‌آموزان.مطالعه موردی شهر مشهد - صفحه:1-18

  tick  ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوس تندرو (Brt) در کلان‌شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان - صفحه:19-40

  tick  بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران.مطالعه موردی شهر گرگان - صفحه:41-62

  tick  بررسی تاثیرات تکتونیکی گسل کمایستان بر شبکه زهکشی و مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفیک در دامنه های شمالی ارتفاعات جغتای - صفحه:63-84

  tick  اولویت‌بندی مناطق نمونه گردشگری استان کرمانشاه جهت سرمایه گذاری مورد پژوهی. قطب گردشگری قصرشیرین - صفحه:85-104

  tick  اولویت بندی تناسب مکان گزینی پروژه های مسکن مهر شهر یزد با استفاده از رهیافت ترکیبی Ahp-Vikor - صفحه:105-123

  tick  نقش نگرش فکری و فلسفی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های‌ هادی روستایی. مطالعه موردی شهرستان خواف - صفحه:125-150

  tick  ارزیابی کارایی مدل های نسبت فراوانی و ارزش اطلاعات در پهنه بندی خطر ریزش سنگ. مطالعه موردی دره هراز - صفحه:151-163
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved