>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:27


  tick  تحلیل وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایتمندی‌ شهروندان . مطالعه موردی: حاشیه‌ی رودخانه‌ی بالیخلی‌چای، شهر اردبیل - صفحه:1-20

  tick  بررسی و ساماندهی مکان گزینی مراکز آموزشی ابتدایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) (مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری تبریز) - صفحه:21-34

  tick  بررسی تاثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا - صفحه:35-52

  tick  تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه اقتصاد منطقه‌ای در استان آذربایجان شرقی - صفحه:53-64

  tick  موانع و محدودیت‌های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن - صفحه:65-76

  tick  مسیریابی بهینه‌ی خطوط لوله‌ی انتقال گاز طبیعی به کمک روش Lcpa (منطقه‌ی مورد مطالعه: دهنه‌ی زاو استان گلستان) - صفحه:77-100

  tick  ارزیابی تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه‌موردی: شهر اردبیل) - صفحه:101-116

  tick  مطالعه فرونشست در شهر گرگان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری - صفحه:117-128

  tick  منطقه بندی کارتوگرافیکی گردشگری در استان خراسان رضوی - صفحه:129-142

  tick  بررسی چالش ها و فرصت ها فراروی توسعه توریسم در روستاهای ساحلی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان بابلسر) - صفحه:141-154

  tick  ارزیابی واگذاری عرصه های طبیعی تولید علوفه به بهره برداران روستایی حوزه آبخیز گلندرود - صفحه:155-168

  tick  ارزشیابی شهرها بر اساس معیارهای کلان ساختار سبز شهری. مورد پژوهی: شهرضا (اصفهان) - صفحه:169-184

  tick  بررسی کنش متقابل سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی(دو بعد عینی و ذهنی) در محلات برنامه ریزی شده شهری، نمونه موردی: محله جاهدشهر منطقه 12 مشهد - صفحه:185-200

  tick  برنامه ریزی راهبردی بافت های فرسوده شهری از منظر پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: شهر یزد) - صفحه:201-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved