>
Fa   |   Ar   |   En
   دست آوردهای روان شناختی   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:2


  tick  اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص - صفحه:1-20

  tick  طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران - صفحه:21-50

  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و حافظه‌ی ﻓﻌﺎل بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش‌آموزان نارساخوان - صفحه:51-68

  tick  مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز - صفحه:69-90

  tick  اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک - صفحه:91-112

  tick  مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیت مرزی، دشواری‌های بین‌فردی و اعتیاد به اینترنت - صفحه:113-136

  tick  اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روان‌شناسی مثبت‌نگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشخوار خشم در دانشجویان دختر - صفحه:137-156

  tick  رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان - صفحه:157-172
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved