>
Fa   |   Ar   |   En
   دست آوردهای روان شناختی   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:2


  tick  بررسی تاثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی - صفحه:1-26

  tick  اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت - صفحه:27-42

  tick  آزمایش و مقایسه مدل رابطه علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:43-74

  tick  اثربخشی درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر نمایه توده بدن، خودکارآمدی وزن و تصویر بدن در نوجوانان دختر دارای اضافه‌وزن - صفحه:75-98

  tick  هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:99-116

  tick  طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی، شغلی و سازمانی به‌عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب - صفحه:117-136

  tick  پیش‌بینی احساس غربت بر اساس سبک‌های دلبستگی و ارتباط با همسالان در دانشجویان دختر - صفحه:137-152

  tick  بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرات‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز - صفحه:153-170

  tick  رابطه علّی تعاملات آموزشی با رضایت تحصیلی از طریق میانجی‌گری خودتنظیمی ‌تحصیلی - صفحه:171-188

  tick  اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های حل مشکل خانواده در دانشجویان متاهل - صفحه:189-208
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved