>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1396 - دوره:13 - شماره:2


  tick  بررسی اثر عصاره‌ی الکلی ریزوم‌های گیاه Zingiber Officinala بر سلول‌های سرطان اسکواموس سل کارسینوم دهانی در مقایسه با رده‌ی سلول طبیعی فیبروبلاست موش - صفحه:115-124

  tick  فراوانی رادیوگرافی‌های تجویز شده توسط دندان‌پزشکان عمومی و متخصص در مراجعین به مراکز رادیولوژی پزشکی در شهر اصفهان - صفحه:125-131

  tick  بررسی تاثیر مصرف دگزامتازون و نوع روش تجویز آن در عوارض جراحی دندان عقل نهفته‌ی فک پایین - صفحه:132-139

  tick  اثرات میوفانکشنال‌تراپی با اسکرین دهانی بر طول و نیروی لب‌ها در بیماران Classii Div1 تحت درمان با دستگاه فانکشنال - صفحه:140-148

  tick  بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی نسبت به تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی اندوکاردیت باکتریال در درمان‌های مختلف دندان‌پزشکی در ایران - صفحه:149-157

  tick  بررسی اثر زهر زنبور عسل بر سلول‌های بدخیم اسکواموس سل کارسینوم دهانی (Kb) در مقایسه با سلول‌های فیبروبلاست L929 - صفحه:158-169

  tick  بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی بیماران کلاس Ii به دنبال درمان با بایونیتور و مقایسه ی نتایج درمان با گروه شاهد - صفحه:170-180

  tick  بررسی کاندیدیازیس دهانی و عوامل مستعد‌ کننده‌ی آن در بیماران مراجعه ‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌‌پزشکی یزد از سال 1392 تا 1394 - صفحه:181-188

  tick  بررسی اثر ژل مترونیدازول 75/0 درصد بر عوارض پس از خارج‌ کردن دندان‌های مولر مندیبل - صفحه:189-194

  tick  تاثیر درمان با لیزر کم توان بر روی سطح Il-6 و Il-8 مایع شیار لثه‌ای طی درمان ارتودنسی - صفحه:195-201

  tick  طراحی و ساخت آزمایشی وسیله‌ای نوین با ساختار فنر مانند جهت خارج‌سازی فایل‌های شکسته در درمان‌های ریشه - صفحه:202-209

  tick  تاثیر زمان برآلوده شدن سطح رزین با بزاق بر میزان استحکام برشی اتصال براکت ارتودنسی به دندان - صفحه:210-217
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved