>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1395 - دوره:12 - شماره:4


  tick  بررسی فراوانی ضایعات مخاطی دهان در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت در بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1389 - 1390 - صفحه:349-357

  tick  مقایسه‌ی ریزنشت کامپوزیت رزین‌های با انقباض کم و کامپوزیت رزین‌های کانونشنال - صفحه:358-367

  tick  بررسی تاثیر دو نوع ماده اسپلینت Impla و آکریل دورالی بر تغییرات ابعادی در قالب‌گیری از ایمپلنت‌های زاویه‌دار - صفحه:368-373

  tick  بررسی شکل کانال ریشه دندان‌های پره‌مولر فک پایین با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی - صفحه:374-381

  tick  تعیین اثر زاویه بین محور طولی ایمپلنت Iti از نوع Narrow Neck با بار وارد شده به آن بر میزان و توزیع استرس استخوان اطراف ایمپلنت به روش اجزای محدود - صفحه:382-389

  tick  بررسی فراوانی آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب‌شناسی دانشکده‌های دندان‌پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی تهران طی سال‌های 1376-92 - صفحه:390-398

  tick  بررسی آسیمتری نرمال صورت در مردان با مال اکلوژن اسکلتی کلاس Ii و Iii و ارتباط آن با راست دست یا چپ دست بودن افراد - صفحه:399-407

  tick  بررسی فرسودگی شغلی در دندان‌پزشکان شهر اصفهان - صفحه:408-417

  tick  بررسی تاثیر توانمندی بالینی دندان‌پزشکان متخصص بر توسعه‌ی صنعت گردشگری دندان‌پزشکی در شهر اصفهان - صفحه:418-427

  tick  بررسی فاصله‌ی انتهای ریشه‌ی دندان‌های پرمولر اول و دوم و مولر اول با فورامن منتال به کمک مقطع‌نگاری رایانه‌ای در شهر اصفهان - صفحه:428-436

  tick  تاثیر دود سیگار محیطی بر روی پیگمانتاسیون لثه در کودکان و نوجوانان - صفحه:437-444

  tick  مروری بر اثرات درمانی پروتئین نوترکیب Gm-Csf (داروی مولگراموستیم) - صفحه:445-456

  tick  مروری بر اصول مراقبت از ایمپلنت‌های دندانی - صفحه:457-468

  tick  گزارش یک مورد کیست شکاف برانشیال کلفت، در یک مرد 22 ساله - صفحه:469-473
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved