>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1395 - دوره:12 - شماره:3


  tick  بررسی میزان آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان از روش‌‌‌های ترک سیگار - صفحه:221-231

  tick  بررسی اثر عسل، سرکه و گلاب بر چسبندگی و تشکیل بیوفیلم استرپتوکوک‌های موتانس و سوبرینوس - صفحه:232-247

  tick  تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد مادران کودکان یک تا سه سال در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زود‌هنگام دوران کودکی در شهر شیراز - صفحه:248-259

  tick  بررسی مقایسه‌ای حضور پروتئین Cd105 در ضایعات دهانی سرطانی و دارای دیسپلازی به روش رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی - صفحه:260-267

  tick  بررسی سواد سلامت دهان شهروندان شهر اصفهان در سال 1393-1394 - صفحه:268-279

  tick  بررسی عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد قوانین نور و رنگ در انتخاب رنگ دندان - صفحه:280-289

  tick  مقایسه پالپوتومی سطحی و پوشش پالپ با Mta در دندان‌های پره‌مولر با آپکس بسته(مطالعه کارآزمایی بالینی) - صفحه:290-297

  tick  بررسی فراوانی، موقعیت و ابعاد سپتاهای سینوس ماگزیلاری بر روی تصاویر سی‌تی‌اسکن با اشعه مخروطی افراد بالغ در شهر اصفهان - صفحه:298-307

  tick  مقایسه یافته‌های پریودنتال در افراد دارای اضافه وزن و چاق با افراد با شاخص توده بدنی نرمال - صفحه:308-316

  tick  مقایسه کاربرد توام لیزر کم‌توان و کورتون موضعی با کورتون موضعی به تنهایی در درمان لیکن‌پلان زخمی و قرمز دهان - صفحه:317-325

  tick  بررسی خصوصیات سایکومتریک ترجمه‌ی فارسی شاخص فونسکا در نمونه‌ای از افراد فارسی زبان - صفحه:326-336

  tick  بررسی آگاهی، دانش و نگرش دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد کاربرد سلول‌های بنیادی دندانی در دندان‌پزشکی - صفحه:337-348
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved