>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1395 - دوره:12 - شماره:2


  tick  مقایسه میزان انتروکوک ‌فکالیس باقی‌ مانده پس از آماده‌ سازی کانال با فایل دستی و روتاری فلکس مستر با تقارب 4 درصد - صفحه:107-114

  tick  بررسی نقش پلاک ایندکس قبل از جراحی با میزان درد بعد از جراحی مولر سوم نهفته فک پایین - صفحه:115-121

  tick  ارزیابی کلینیکوپاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی در جنوب شرق ایران - صفحه:122-130

  tick  بررسی دقت تشخیصی سیتولوژی به روش آسپیراسیون سوزنی ظریف در تشخیص ضایعات غدد بزاقی پاروتید (یک مطالعه گذشته‌ نگر در اصفهان) - صفحه:131-139

  tick  بررسی فراوانی دندان ‌های عقل نهفته و زاویه ‌گیری آنها در فک تحتانی بر اساس رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مراجعه ‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان ‌پزشکی اصفهان در سال 92ـ93 - صفحه:140-148

  tick  تاثیر استفاده از ژل فلوراید بر تغییر رنگ ناشی از سفید کردن دندان‌ ها به روش خانگی - صفحه:149-156

  tick  بررسی مقایسه‌ای عوامل موثر بر استرس دانشجویان دانشکده دندان‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی آموزش بالینی درمان ریشه در سال تحصیلی 91-1390 - صفحه:157-164

  tick  تاثیر عوامل رمینرالیزه کننده بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه - صفحه:165-174

  tick  بررسی خشونت سطحی مینا پس از برداشت بقایای کامپوزیتی توسط دو روش مختلف - صفحه:175-182

  tick  عوامل پیش‌بینی کننده رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان در بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از مدل ارتقای سلامت پندر - صفحه:183-198

  tick  بررسی مقایسه ‌ای وضعیت فلور کاندیدایی دهان در افراد تحت همودیالیز با بیماران Stage 3 و 4 نارسایی مزمن کلیوی - صفحه:199-208

  tick  مروری بر ادهزیو رزین‌های با اثر ضد باکتری - صفحه:209-220
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved