>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:3


  tick  ارزیابی ترکیب شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی افشره دو گیاه زیره سبز و اکالیپتوس بر سه گونه لاکتوباسیل در محیط آزمایشگاهی - صفحه:195-205

  tick  ارزیابی والدین از دسترسی و موانع دسترسی به خدمات سلامت دهان و دندان در کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان - صفحه:206-215

  tick  ارتباط پوسیدگی‌های دندان‌های شیری و دایمی با دود سیگار محیطی در کودکان 8 تا 12 سال در منطقه شرق اصفهان - صفحه:216-222

  tick  شیوع یافته های تصادفی در سینوس ماگزیلا درآرشیو Cbct دانشکده دندانپزشکی اصفهان - صفحه:223-229

  tick  تاثیر تابش لیزر Nd:Yag بر سیل آپیکالی در دندان های درمان ریشه شده - صفحه:230-238

  tick  بررسی آگاهی ورزشکاران و مربیان ورزشی از آسیب‌های ناشی از ضربه به دندان‌ها در سال 1391 در شهر مشهد - صفحه:239-240

  tick  بررسی میزان رعایت پاره ای از اصول کنترل عفونت متقاطع در مراکز درمانی دندانپزشکی شهر اصفهان - صفحه:248-257

  tick  بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان - صفحه:258-265
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved