>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1393 - دوره:10 - شماره:2


  tick  بررسی اثر ضد باکتری مخلوط سیلر Ah26 با دو نوع آنتی‌بیوتیک متفاوت بر انتروکوکوس فکالیس به‌روش آزمایشگاهی - صفحه:95-102

  tick  سطح سرمی (Tnf-Α) Tumor Necrosis Factor- Alpha در بیماران مبتلا به لیکن پلان و واکنش‌های لیکنوییدی (تماسی- دارویی) - صفحه:103-108

  tick  رابطه‌ی ابعاد روانی- اجتماعی زیبایی‌های دندانی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خوراسگان - صفحه:109-119

  tick  بررسی و مقایسه کمی و کیفی پرداخت دندان‌ها به روش تزریق اتوماتیک خمیر پروفیلاکسی در مقایسه با روش معمول - صفحه:120-127

  tick  بررسی تاثیر تغییر موقعیت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ‌نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعیت نرمال - صفحه:128-134

  tick  طراحی پرسش‌نامه فارسی جهت سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس در مواجهه با آسیب‌های دندانی - صفحه:135-144

  tick  بررسی مقایسه‌ای فاصله اپکس دندان‌های خلفی فک بالا تا کف سینوس ماگزیلاری در نماهای کراس سکشنال و پانورامیک Cbct - صفحه:145-153

  tick  بررسی فراوانی Dmft و Dmft و التهاب لثه در دانش‌آموزان سال اول پایه‌های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهری و روستایی طی معاینات غربال‌گری کشوری - صفحه:154-162

  tick  مروری بر کاربرد Cad/Cam در دندان‌پزشکی قسمت دوم: بررسی مقایسه‌ای اسکنرهای دیجیتالی داخل دهانی مورد استفاده در دندان‌پزشکی ترمیمی - صفحه:163-175

  tick  گزارش یک مورد ادنتوژنیک کراتوسیست وسیع همراه با پرفوراسیون کورتکس مندیبل در خانم 67 ساله - صفحه:176-181
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved