>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1393 - دوره:10 - شماره:3


  tick  بررسی ارتباط مولر سوم مندیبل با کانال دندانی- تحتانی با استفاده از الگوریتم‌های مختلف پردازش تصاویر Cbct - صفحه:183-190

  tick  مقایسه‌ی آزمایشگاهی سمیت سلولی هیدروکسید کلسیم و کلشی‌سین بر روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ی انسانی - صفحه:191-201

  tick  بررسی اثر آموزش بر رفتارهای سلامت دهان و دندان بیماران دیابتی - صفحه:202-214

  tick  بررسی ارتباط بین شاخص Dmfs و انواع مال‌اکلوژن در کودکان 14-11 ساله‌ی شهر اصفهان - صفحه:215-222

  tick  بررسی اثر دکورتیکاسیون بر بازسازی استخوان فک:یک مطالعه مقدماتی - صفحه:223-233

  tick  بررسی آناتومی‌و مورفولوژی سیستم کانال ریشه دندان‌های آسیای سوم فک بالا در یک جمعیت انتخابی در شهر کرمان - صفحه:234-240

  tick  مقایسه‌ی اثر ضد باکتری بره موم با چند شوینده متداول کانال دندان - صفحه:241-250

  tick  بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به مطب‌های دندان‌پزشکی و شناسایی فرصت‌های بهبود در شهر فسا در سال 1391 - صفحه:251-261

  tick  بررسی میزان اطلاع‌رسانی درباره‌ی موضوعات مرتبط با سلامت دهان و دندان در برخی رسانه‌های عمومی کشور در سال 1391-1390 - صفحه:262-275

  tick  بیماری‌های پری‌اپیکال و گسترش عفونت‌های دندانی - صفحه:276-299
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved