>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1393 - دوره:10 - شماره:4


  tick  بررسی آزمایشگاهی خاصیت ضد قارچی پنج نوع سیلر مورد استفاده در درمان ریشه - صفحه:26-274

  tick  بررسی مقایسه‌ای اثر بخشی تجویز سیستمیک ایبوپروفن با کاربرد موضعی ژل لیدوکایین بر کاهش درد حین جرم‌گیری و تسطیح ریشه در بیماران با پریودنتیت خفیف تا متوسط - صفحه:231-236

  tick  بررسی بالینی اثر تجویز داروی پره گابالین خوراکی قبل از جراحی دندان عقل نهفته بر میزان درد و تغییرات فشار خون - صفحه:237-248

  tick  مقایسه حداکثر نیروی بایت در بیماران کلاس I پروتز کامل و پارسیل انتهای آزاد فک پایین - صفحه:249-258

  tick  مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت شیارپوش خود اچ کننده با نوع متداول و کامپوزیت قابل جریان - صفحه:259-265

  tick  بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان شهر اهواز از شوک آنافیلاکسی ناشی از تزریق داروهای بی‌حسی موضعی - صفحه:275-281

  tick  بررسی شیوع انواع ارتباط کانال دندانی- تحتانی با دندان عقل نهفته در رادیوگرافی پانورامیک - صفحه:282-289

  tick  ارزیابی شاخص Dmft و Significant Caries Index در دانش‌آموزان پسر 12 ساله شهرستان سیرجان - صفحه:290-298

  tick  بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی سطح شهر اصفهان نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت در حیطه شغلی در سال 1392 - صفحه:299-306

  tick  گزارش یک مورد جراحی تخلیه سینوس ماگزیلا از آمالگام متراکم شده از پرفوراسیون انشعاب ریشه در سینوس هنگام ترمیم دندان - صفحه:307-311
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved